Uusi Rauhanliike

Pieni teko, suuri rauha

Lausuntopalvelun lausuntoja koskien Yhdysvaltojen ja Suomen välistä DCA sopimusta

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=cbe78f51-50b9-4430-8439-f6d495d912ba

Käykää kaikki, jotka ette halua Suomen turvallisuutta vaarantavaa ja jännitteitä Venäjää vastaan lisäävää DCA (Defence Cooperation Agreement) sopimuksen hyväksymistä, antamassa lausunto lausuntopalvelussa 12.5.2024 mennessä!

Alla lausuntoja 6.4 saakka.

6.4.2024

– Suomen eduskunnan ei tule hyväksyä DCA sopimusta, koska se kasvattaa vastakkainasettelua rajanaapurimme Venäjän kanssa ja johtaa sotilaalliseen varustelukierteeseen lähialueellamme. Lisäksi sopimus kaventaa Suomen ulkopoliittista liikkumavaraa ja sitoo meidät Yhdysvaltoihin tavalla joka ei ole Suomen kannalta edullinen tai tarpeellinen. Lisäksi sopimus kaventaa Suomen alueellista itsemääräämisoikeutta.

– En halua että DCA-sopimus hyväksytään. Jostain kansainvälisestä tutkimuksesta selvisi että minkään maan kansalaiset eivät halua sotaa. Niinpä sodan aikaansaajana täytyy olla ko. maan johto. Pyydän Suomen johtoa kääntämään suunnan ja pyrkivän kohti rauhaa sen sijaan että lietsotaan sotaa kuten nyt on tehty. Mikään asia ei voi olla niin vaikea etteikö siitä neuvottelemalla hyvässä hengessä selvittäisi molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. USA on nyt sisällissodan partaalla joten siltä suunnalta on turha odotella apuja jos maamme ajetaan konfliktiin Venäjän kanssa. Myös lähes kaikissa Euroopan maissa kuohuu sisäisesti hyvin voimakkaasti. Lisäksi on jokaisen hyvä kysyä itseltään miksi Venäjä pitäisi tuhota. Ukrainassa Venäjä otti pyynnöstä osaa Ukrainan sisällissotaan joka sai alkunsa heti kun “länsi” asetti sinne oman nukkehallintonsa vuonna 2015. Ukrainan sotaa aktiivisesti seurattuani voin vain todeta että “länsi” ei voi voittaa Venäjää taistelukentällä.

 DCA-sopimusta ei pidä hyväksyä, koska se kaventaa Suomen itsemääräämisoikeutta ja käytännössä sisältää alueluovutuksia Yhdysvalloille. Sopimus ei lisää turvallisuudentunnetta, vaan vähentää sitä lisäämällä jännitteitä ydinasevaltojen välillä. Ydinasekonfliktin mahdollisuuden vähättely on vastuutonta. Kuten Venäjäkin, Yhdysvallat ei ole luotettava tai eettinen toimija ja sen intressejä ajaa sotateollisuus ja tarve pitää kiinni rappeutuvasta asemastaan suurvaltana.

5.4.2024

 DCA kaventaa Suomen harjoittamaa itsenäistä ulkopolitiikkaa ja vaarantaa turvallisuuden lisäämällä jännitettä kahden ydinasevallan välillä. Siksi eduskunnan ei pidä hyväksyä DCA-sopimusta. DCA-sopimuksen nojalla USA voisi toteuttaa omaa ulkopolitiikkaansa Suomen maaperällä vaikka se ei olisi sopusoinnussa Suomen etujen kanssa. Naton jäsenen velvoitteet eivät estä jäsenmaata harjoittamista puolueettomuuspolitiikkaa rauhan aikana. Kuten eivät estä itsenäistä ulkopolitiikkaa muutenkaan. DCA- sopimus muuttaisi ratkaisevasti tilannetta turvattomampaan ei turvallisempaan suuntaan.

 En halua missään nimessä itsenäiseen Suomeen muiden maiden pysyviä sotilasjoukkoja eikä tukikohtia! Vetoan kansanedustajiin, että te ette hyväksy sopimusta, joka lisää tavanomaisen ja ydinsodan uhkaa. Venäjä tulee kokemaan tukikohdat provokaatioina, joihin se vastaa lisäämällä varustautumista Suomen rajalla, mikä lisää kahden ydinasevallan välillä olevaa jännitystä. Siten Suomi asettaa itseä omin käsin aseellisen konfliktin osapuoliseksi, ja antaa vallan USA:lle sytyttää sotaa Suomen alueella. USA tässä tapauksessa ei kärsi yhtään, mutta Suomi romahtaa! Jos Suomi oikeasti haluaa edistää Rauhaa Maailmalla, Suomen pitää jättää DCA-sopimus hyväksymättä ja jäädä puolueettomana!

Suomen Rauhanpuolustajain Lapin piirijärjestö ry

 EI USA:N SOTILASTUKIKOHTIA
Suomen ja USA:n välinen sotilasyhteistyösopimus (DCA) merkitsee, että Suomeen tulee täysin USA:n omassa määräysvallassa olevia sotilastukikohtia. Sopimuksen mukaan sotilastukikohtien henkilöstöön ei sovelleta Suomen rikoslakia edes heidän vapaa-aikanaan tukikohtien ulkopuolella tekemiin rikoksiin. Sopimus antaa USA:n armeijalle vapaan kulkuoikeuden Suomen teille, satamiin ja ilmatilaan. USA ei maksa vuokraa hallitsemistaan alueista eikä se maksa hankinnoistaan arvonlisäveroa eikä muitakaan veroja. Sopimusta perustellaan turvallisuuden lisääntymisellä. Naapurina oleva Venäjä kuitenkin kokisi Suomeen sijoittuvan USA:n armeijan uhkaksi itselleen. Tällöin vastakkainasettelu, epäluulo ja jännitys entisestään kasvaisivat. Seurauksena olisi sotilaallisen konfliktin todennäköisyyden lisääntyminen. Aseita ja naapurimaahan vihamielisesti suhtautuvan vieraan vallan armeijan tukikohtia lisäämällä ei saada aikaan turvallisuutta. Siksi Suomen rauhanpuolustajien Lapin piiri vaatii, että eduskunta hylkää neuvotellun sopimuksen.

 En halua että eduskunta hyväksyy DCA-sopimuksen, koska se heikentää turvallisuuttamme ja asettaa meidät ensi-iskun kohteeksi mahdollisessa ydinasesodassa.

 Suomen tulee irtautua välittömästi maallemme agressiivisesti tyrkytettävän ja vahingollisen DCA:n lisäksi kaikenlaisesta USA:n määräysvallasta, USA-vetoisista militaarisista järjestöistä, kuten NATO, sekä ajaa viipymättä tämän imperialistisen vieraan vallan sotilasjoukot ja tiedustelukeskukset (USA/NATO) ulos maasta. Suomen on palautettava puolueettomuuslinja sekä aloitettava nopealla aikataululla yhteistyö- ja kaupankäyntineuvottelut Venäjän federaation kanssa.

 Epäilen etteivät virkamiehet edes lue näitä lausunnonantajien lausuntoja mutta tässä tulee silti: Ei missään nimessä tule hyväksyä DCA-sopimusta. Sopimuksen jälkeen pienetkin rippeet Suomen itsemääräämisoikeudesta poistuvat. Lisäksi se voi johtaa konflikteihin tai sotaan naapurimaan kanssa. En usko että eliitin edustajat joutuvat tässä uhreiksi, mutta muut suomalaiset kylläkin.

 Suomen on tässä vaiheessa erittäin tärkeää muistaa oma historia ja taustansa. Suomi on ollut 2 kertaa erittäin lähellä suurta katastrofia kun ei ollut puolueeton ja valitsi väärän puolen kaiken lisäksi. On absurdia toistaa historiaa uudestaan ja ottaa kantaa asiaan joka ei varsinaisesti Suomelle kuulu eikä sitä suoranaisesti millään tavalla uhkaa. Olisi äärimmäisen viisasta kannattaa rauhaa ja yrittää edesauttaa sovittelua sekä diplomatiaa eikä liittyä seuraan ja kaataa “bensaa liekkeihin”. Minä toivon ja moni muukin samalla että Suomi ei sitoudu olemaan Yhdysvaltojen taistelukenttä Venäjää vastaan. USA ilomielin taistelee Venäjää vastaan suomalaisilla voimilla ja vie tämän maan tuhoon kuten ne tekivät jo Ukrainalle. Onko tämä varmasti viisasta uhrata typerien periaatteiden ja rahan takia viattomien suomalaisten ja monien muiden henkiä ja kohtaloita? Ehdoton ei Yhdysvaltalaisille tukikohdille Suomen maalla joka riistää metsiä, alueita ja itsenäisyyden. Suomella on ollut asiat hyvin aina kun se on ollut puolueeton eikä silloin ole uhannut mikään, eikä toistaiseksi vieläkään uhkaa, kunhan otetaan ajoissa järki käteen.

 Kun asutaan pupuna Karhun naapurissa ja yht äkkiä lopetetaan kaikki kommunikaatio ja kaupankäynti Karhun kanssa ja hyväksytään Karhun pitkäaikainen vastustaja meitä pupuja suojelemaan Karhua vastaan, ollaan jo sodassa. Olen syntynyt Suomeen, jossa kunnioitettiin perustuslakia, joka oli puolueeton maa rauhaa rakentamassa maailmaan. Nyt kansalaisten on nyt rakennettava syvä sisäinen rauha sisälleen ja PÄÄSTÄÄ IRTI pelon, ryssävihan, mahtavuuden, koston, syyttämisen ja halveksunnan Tunne/AJATUSMUODOT. (KÄSKEÄ itsestään paha pois ja pyytää järjestystä ja selkeyttä ja hyväntahtoisuutta universumilta ajatteluunsa )

 Tämä on järkyttävä asia. Suomalaisten mielipidettä EI OLE KYSYTTY

4.4.2024

 Ehdoton ei DCA-sopimukselle. Suomen kuuluisi olla puolueeton maa, kuten pitkä rauhanaika osoittaa hyväksi. Ystävät lähellä, viholliset kaukana, paras käytäntö.

 Täysin järjetön sopimus joka on räikeässä ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Venäjä ei ole meidän vihollisemme vaan naapurimaamme. Ko. sopimus on liki suora sodanjulistus joka johdattaa tämän maan lopulliseen tuhoon. EI JATKOON !!!

 Tätä sopimusta ei tule missään nimessä hyväksyä, sillä se antaa Yhdysvalloille luvan tuoda omia sotilaita Suomeen joiden ei tarvitse noudattaa Suomen lakeja edes ja antaa luvan Yhdysvalloille varastoida Suomessa aseita, sekä rakentaa omia rakennuksia. Natoon liittyminen oli myös virhe ja jos sopimus hyväksytään on ydinsodan uhka jo todella korkea.

 DCA-sopimus on peruttava ja kaikki sen ehdottajat ja luojat on asetettava syytteeseen. Me emme tarvitse mitään DCA:ta Suomeen. Jos jotain tarvitaan, niin se on uudistettu YYA-sopimus Venäjän kanssa. Muistakaa, että Venäjä on Suomen naapuri ja USA vain hyökkäysvaltio ja pahimmanlaatuinen asekauppias.

 Hallituksen lähtökohta, jonka mukaan eduskunnan tulisi hyväksyä DCA, on väärä. DCA kaventaa Suomen itsemääräämisoikeutta ja vaarantaa turvallisuuden lisäämällä jännitettä kahden ydinasevallan välillä. Siksi eduskunnan ei pidä hyväksyä DCA-sopimusta.

 Hallituksen lähtökohta, jonka mukaan eduskunnan tulisi hyväksyä DCA, on väärä. DCA kaventaa Suomen itsemääräämisoikeutta ja vaarantaa turvallisuuden lisäämällä jännitettä kahden ydinasevallan välillä. Siksi eduskunnan ei pidä hyväksyä DCA-sopimusta.” Ja varsinkaan ulkolaisten joukkojen ja ydinaseiden sijoittamista maahamme.

 Tämä vapaaehtoinen asevarustelu- ja miehityssopimus (DCA) merkitsee käytännössä mm. tukikohtien muodossa alueluovutuksia Suomesta Yhdysvalloille ja ”USA:n joukkojen” pysyvää oleskelua maassamme sekä mahdollisesti myös ydinaseiden sijoittamista Suomeen. En hyväksy, että maatamme käytetään sillanpääasemana ydinaseistettua naapurivaltiotamme Venäjää vastaan. Demokratia on siitä ihanaa, että tästäkään geopoliittisesta pikkuasiasta ei tarvitse järjestää kansanäänestystä. Liittolainen kaipaa apua, koska Yhdysvaltain kansallinen turvallisuus on uhattuna Israelissa, Jemenissä, Irakissa, Syyriassa ja Ukrainassa. Minä vastustan maailmanrauhaa uhkaavaa DCA-sopimusta. Suomen on pysyttäydyttävä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella.

 En missään nimessä halua Yhdysvaltojen joukkoja maaperällemme . Sulaa hulluutta , kyllä me se sota saadaan sillä aikaiseksi lopullisesti. Eikö ajatella Suomen etua.. tässä on kyseessä Yhdysvaltojen etu, he pääsee lopulta siihen mihin ovat halunneet ilman oman maan sotkemista ja tuhoa.. eikö tätä maata ole jo riistetty tarpeeksi.. kaikki tuhotaan ihme kun ei ole vielä vettä myyty .. meillä ei ole enää isänmaata. Isäni taisteli tämän maan puolesta viisi vuotta Itsenäisyytemme vuoksi.. mitä siitä on jäljellä.. Eikö riitä , että Ukraina tuhotaan Yhdysvaltojen vasallina, pitääkö Suomenkin tuhoutua.. koska Yhdysvallat on ajatellut muiden etua.. köyhä maa luhistumassa ja me maksajina..

3.4.2024

 Suomen ei tule allekirjoittaa USA:n kanssa sotilaallista yhteistyösopimusta (DCA-sopimusta). Se vaarantaa kansakuntamme olemassaolon ärsyttämällä tarpeettomasti naapurivaltioitamme. USA:lla on hyvin vahvoja pyrkimyksiä hallinnon muutoksiin ympäri maailmaa. He ovat ryhtyneet yli 500 sotilasoperaatioon ympäri maailman olemassaolonsa aikana, eikä mikään viittaa siihen, että tahti olisi muuttunut. Nyt amerikkalaisilla on meneillään hallinnonvaihtoprojekti Venäjällä ja me olemme jo tarpeettoman NATO-hankkeen takia aivan liian syvällä tuossa kuviossa ja DCA-sopimus pahentaa edelleen tilannetta. Jos karttaharjoitteet on Suomen hallinnolta jääneet tekemättä, niin olemme tosiaankin naapureita maailman eniten ydinaseita omaavan valtion naapurissa ihan tässä rajan takana. Ihan vaan sillä jos on jäänyt huomioimatta. Se muuten aivan varmaa, jos amerikkalaiset määrää meidät hyökkäämään, niin atomipommeja saamme niskaamme. Pietari on muuten kanssa aivan tuossa rajan takana, joten jos Venäjällä tuntuu siltä, että Pietaria uhataan, niin atomipommit paukkuu. Sehän ei tietenkään korkeinta hallintoeliittiä huoleta hyvin ilmastoidussa pommisuojassaan, mutta täällä Keski-Suomessa saattaa tulla säteily- ja palovammoja. Lisäksi lapsemme ajetaan itärajalle tapettavaksi, joka täältä katsottuna tuntuu hirveältä. Sieltä katsottuna korkeintaan ehkä harmilliselta. Yhteenvetona todettakoon, että amerikkalaisten kanssa ei tule missään olosuhteissa allekirjoittaa mitään sotilaalliseen viittaavaa sopimusta ikinä eikä erityisesti nyt. JYRKKÄ EI DCA-SOPIMUKSELLE

 Puolustusyhteistyösopimus rikkoo jo ajatustasolla perustuslakia. Toiseksi, USA ei koskaan tule puolustamaan Suomea kriisitilanteessa. Kyse on jenkkien taholta heidän omien pyrkimysten tavoittelemisena, kuten sotilastukikohdat ja näihin liittyviin asioihin. Suomen kuuluu olla itsenäinen , joka koskee myös sotilaallista puolustamista. Nato oli jo virhe ja siitä maksetaan vielä kova hinta. DCA on vain ja ainoastaan Yhdysvaltojen etu. Suomi on luovuttamassa itsenäisyyden valtameren taakse ja sitä ei voi hyväksyä.

 DCA sopimus on suomen perustuslain vastainen ja aiheuttaa suomelle haittaa. Miten mahtais jenkit reagoida jos Meksikoon tehtäis venäjän tukikohtia? Sotahan siitä tulisi ja pelkään pahoin että näin käy myös täällä.

 En hyväksy tätä sopimusta. Se on täysin Suomen etujen vastainen.

 En hyväksy Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenkeskistä puolustusyhteistyötä. Pienenä maana Suomen tulee pysyttäytyä Suurvaltojen konfliktien ulkopuolella puolueettomana maana ja pyrkiä pitämään mahdollisimman hyvät suhteet jokaiseen maahan. Sopimus lakkauttaa lopullisesti itsenäisen Suomen ja tämän jälkeen kaikki päätökset tehdään Suomen puolesta joko EU:ssa tai Yhdysvalloissa. Sopimus on jo lisännyt ja tulee lisäämään Reservistä eroamisia. Sopimus on Suomen Loppu.

 Seuraan maailman tilannetta joka on nyt melkoisessa käymistilassa. Eurooppa on US:n lypsylehmänä sen ollessa taloudellisessa ja sisäisessä kriisitilassa. Sen imperiumin laajeneminen ei ole kannatettava asia, kuten ei EU:n liittovaltion kehittäminen “neljänneksi valtakunnaksi”. Nato tulee murenemaan eikä US tule koskaan tukemaan Suomea, vaan käyttämään hyväkseen, kuten n 80 valtiota joiden hallinnon se on muuttanut mieleisekseen. Meidän on pyrittävä eroon välittömistä riippuvaisuuksista mureneviin taloudellisiin ja sotilaallisiin toimijoihin jotka mielellään laittavat meidät allekirjoittamaan velkasopimuksia, suomalaisten maksettaviksi. Maailman pankkiirieliitti ohjaa syntyneet varat omiin rahastoihinsa. Tosin nyt on menossa maailman rahajärjestelmän uusiminen, mutta emme voi silti toimia tietoisesti väärin. Suomalaisten on keskityttävä hoitamaan omat asiansa itse. Asettumalla sotilaallisesti vahvan naapurimme ehdottomaksi viholliseksi on vähintäänkin HULLUA! Tosin emmehän me tiedä mitä Venäjä ja US ovat sopineet Suomen asemasta tulevaisuudessa.

 Suomen ei tule hyväksyä tätä sopimusta.Toivoisin että päättäjät perehtyisivät amerikan lähihistoriaan ja huomaisivat että tällainen sopimus järjenvastainen. Amerikkalaiset ovat toisen mailmansodan jälkeen organisoinnut vallankaappauksia,pommituksia,epäihmillisiä sanktioita sekä tehneet näissä yhteistyötä vaarallisten ryhmittymien kanssa. He provosoivat sotaa ympäri mailman tällä hetkellä mm ukrainassa ja Taivanissa. Ameriikan aseteollisuus ja eliitti hyötyy ja ohjaa politiikkoja sotiin välittämättä seurauksista. Tämän sopimuksen myötä annetaan pois iso osa meidän hupenevasta itsenäisyydestä ja vaarannetaan rauha.Suosittelen kaivamaan vähän syvemmälle eikä luottamaan ainostaan yhtä lähdettä ,hyvin saa käsityksen ameriikan moraalisesta rappiosta esim. seuraamalla niitten seenaattikuulemisia.Eivät saa edes omat rajat hallintaan ja ovat politisoinut oikeusjärjestelmän. Littolaisena niihin ei voi luottaa vaan vetäytyvät yllättäen esimerkkinä afgahnistan ja moni muu paikka.Lainaus Henry Kisinger Olla vihollinen Usa n kanssa on vaarallista olla ystävä on kohtalokasta.

 järki käteen, ei missään tapauksessa vieraanvallan joukkoja Suomeen, ei varsinkaan maailman poliisia leikkivän usan, ei taida olla perustuslainkaan mukaista päästää joukkoja maahan.

 Suomen kansalaiset ei ole saanut äänestää kansanäänestyksellä tästä laittomasta sopimuksesta. USA:n kanssa allekirjoitettu DCA-puolustusyhteistyösopimus on lähinnä jatkumoa ja päätepiste sille vuosikymmeniä jatkuneelle poliittiselle linjalle, jolla Suomesta on kansalta kysymättä askel askeleelta tehty USA:n sotilaallista ja geopoliittista vasallia. DCA-sopimuksen johdosta Suomi on nyt virallisestikin USA:n eteentyönnetty sotilasalue ja asevarikko, jossa USA:n asevoimat voivat vapaasti tehdä mitä ne haluavat ilman että edes Suomen laki koskee niitä. Kahdenvälinen DCA-sopimus USA:n kanssa osoittaa ja vahvistaa todeksi myös sen ettei edes kiihkeästi Natoon halunnut Suomen valtiojohto, joka vei Suomen omien lupauksiensa vastaisesti ilman kansanäänestystä sotilasliiton jäseneksi, luota Naton antamiin turvatakuisiin. Eli käytännössä valtiojohto on samaa mieltä Naton antamien “turvatakuiden” epäluotettavuudesta kuin Naton vastustajatkin. Ulkopoliittisesti kykenemätön ja taitamaton valtiojohtomme, joka on laiminlyönyt hyvien naapurisuhteiden ylläpidon ja omilla toimillaan vain jatkuvasti kiristää niitä, elääkin jatkuvassa pelossa. Pelkojaan hälventääkseen se solmii kiireellä Suomelle epäedullisia sopimuksia, joilla Suomen turvallisuutta ja itsenäisyyttä heikennetään niiden vahvistamisen sijasta. Suomen valtiojohdon ulkopoliittisen ajattelun naiiviutta ja lyytnäköisyyttä osoittaakin erinomaisesti se, että näitä sopimuksia solmitaan useampia eri kirjainyhdistelmillä (MOU, NATO, DCA) käytännössä saman voiman eli USA:n kanssa. Naruja siis kiinnitetään samaan kohteeseen ja ajatellaan, että ne vahvistavat toinen toistaan. Näin ei kuitenkaan ole, vaan on kristallinkirkasta, että jos USA vetäytyy esim. Natosta, niin se suurella todennäköisyydellä vetäytyy myös DCA-sopimuksesta, koska taustalla oleva syy USA:n vetäytymiseen tulee olemaan se, että USA haluaa tai sen on pakko keskittää voimavaransa ja huomionsa sen omiin asioihin. Tähän suuntaan sitä ajavat sen vakavat taloudelliset ja sisäiset ongelmat. Se, että USA olisi mahdollisesti pikaisestikin vetäytymässä Natosta tai olisi uudelleen arvioimassa sen roolia ja tehtävää, ei ole salaliittoteoriaa vaan tällainen kohta löytyy USA:n presidenttikisaa ylivoimaisesti johtavan Donald Trumpin kampanjasivuilta. Ja on USA:n tuleva presidentti sitten kuka tahansa niin USA joutuu lähitulevaisuudessa pakosta saman arvion eteen. DCA-sopimus onkin jatkumoa Suomen järjenvastaiselle ja itsetuhoiselle atlantistiselle ulkopoliittiselle linjalle, jossa vihollista etsitään läheltä ja ystävää kaukaa Atlantin takaa. Lisäksi kaikki on tehty ymmärtämättä tai välittämättä mitään siitä, että USA:n sotilaallinen ja poliittinen voima ei ole enää menneiden vuosikymmenien tavoin kestävällä perustuksella. Suomen turvallisuuspolitiikka on nyt käytännössä yhden ja saman kaukaisen maan varassa, johon meidät on kiinnitetty usealla pitkällä ja heikolla narulla. Näillä naruilla Suomea ohjataan USA:sta geopoliittisen marionetin tavoin, mutta USA voi halutessaan päästää niistä irti, jolloin Suomi- neidolle käy kuin hylätylle nukelle. Onkin selvää, että Vapauden liiton ajamat asiat, eli itsenäisyys, omaan voimaan ja taitoon luottaminen sekä hyvät naapuruussuhteet ja aktiivinen puolueettomuuspolitiikka ovat paras ja kestävin ratkaisu Suomen turvallisuuden takaamiseksi, ei kaukaiseen ja horjuvaan jättiläiseen kiinnitetyt heikot narut.

 Me emme tarvitse kenenkään apuja, varsinkaan tuon sairaan amerikan apuja. Voitaisiinko alkaa itsenäiseksi valtioksi, jolla hyvät suhteet joka suuntaan? Tarvitsemme ainoastaan suoraselkäisiä rehellisiä poliitikkoja, jotka eivät ota ohjausta ja käskyjä ulkomailta.

 Diaarinumero:VN/36586/2023 Vastustan jyrkästi DCA- sopimusta. Eduskunnan ei tule missään nimessä hyväksyä tätä sopimusta, mikä lopullisesti romuttaa Suomen turvallisuuden ja itsenäisyyden.

2.4.2024

 Ei missään nimessä tule hyväksyä! Minne on hävinnyt Paasikivi-Kekkosen linjan puolueettomuus ja rauhan puolustaminen!? Inholla olen joutunut seuraamaan median avulla tehtävää kansan manipulointia/normalisointia kohti sotaa, vaikka Venäjä EI OLE ollut oikeasti vihamielinen (vielä) Suomea kohtaan! Suomi on nähtävästi nykyään maan-ja kansanpettureiden tynkägallupeilla harhaanjohdettu palvelemaan globalistien agendoja!!! Toivottavasti Suomen kansa alkaa vähitellen tajuamaan minkä aivopesun kohteena ollaan oltu mediapoolin ja Naton hybridikeskuksen tulosta lähtien! Hävetkää “päättäjät”, jos kykenette… siihen kyllä tarvitaan omaatuntoa, mitä ette ole onistuneet vakuuttavasti näyttämään, että teillä olisi sellainen!!!

 Ei tuumaakaan isänmaan kamaraa miehittäjälle. Meillä sotilasvalan vannoneilla on parempaakin käyttöä ainokaiselle hengellemme kuin taistelu, vannomamme valan velvoittamana, viimeiseen hengenvetoon saakka atomipommittajaimperialistin aseistettujen rosvojoukkojen tappamiseksi.

 Vastustan itse ja puolueemme Vapauden liitto r.p. vastustaa DCA-sopimusta. Sopimus on käytännössä antautumissopimus, jolla luovutaan Suomen suvereniteetista, mm. tuomiovallasta. Sopimus on myös Suomen perustuslain vastainen. Sopimus pitää sisällää esimerkiksi pykälän, jossa USA:n sotavoimille annetaan toimintavalta koko Suomen alueella. USA:n joukot “voivat toteuttaa välttämättömät ja oikeasuhtaiset toimenpiteet myös sovittujen tilojen ja alueiden välittömän läheisyyden ulkopuolella”. Sopimus ei perustu todellisuuteen Venäjän uhasta, kiristää sotilaallista tilannetta Pohjoismaissa, eikä ole Suomen valtion, eikä Suomen kansan etujen mukainen. Toisin kuin esittelyssä väitetään, sopimus heikentää Suomen turvallisuustilannetta. Eduskunnan ei tule hyväksyä sopimusta. Ossi Tiihonen puheenjohtaja Vapauden liitto r.p.

 Suomen ei tule liittyä yhteistyösopimukseen Amerikan kanssa, vaan säilyttää puolueettomuus ja puolueeton asema suurvaltojen välisissä asioissa. Suomen tukikohtien luovutuksia ei pitäisi tehdä vieraan maan haltuun vaan säilyttää täysi päätösvalta niiden toiminnasta ja käytöstä Suomessa. Suomea ei saa luovuttaa Amerikan käyttöön sotatentereeksi Venäjää vastaan.

 Suomen sotilaallista liittoutumista Venäjää vastaan on perusteltu Ukrainan kriisillä ja sillä, että Venäjä olisi Suomelle sotilaallinen uhka. Molemmat perustelut ovat valheellisia ja kuvitteellisia. Ukrainan kriisi on sen alusta tähän päivään asti lähinnä Yhdysvaltojen projekti Venäjän heikentämiseksi tai tuhoamiseksi, jotta Yhdysvaltojen globaali hegemonia voisi säilyä ja jopa vahvistua. Yhdysvaltojen kannalta sekin on ollut edullista, että Venäjän ja muun Euroopan välit ovat tulehtuneet pitkäksi aikaa. Päämäärän saavuttamiseksi Venäjä lopulta pakotettiin puuttumaan sotilaallisesti Ukrainan sisällissotaan. Informaatiosodan keinoin (valehdellen, vääristellen, vaieten ja demonisoivaa toistoa käyttäen) Ukrainan ja Venäjän tapahtumista on annettu kansalle täysin väärä käsitys. Suomea Venäjä on pitänyt vuosikymmenten ajan ystävällisenä maana, jonka kanssa sillä ei ole ollut mitään ongelmia. Huolimatta Venäjälle elintärkeiden kohteiden sijainnista Suomen lähettyvillä Venäjän ei ole tarvinnut panostaa sotilaalliseen puolustautumiseen Suomesta käsin kohdistuvaa uhkaa kohtaan. DCA-sopimus lisäisi tuota uhkaa niin kriittiseksi, että esimerkiksi USA ei sietäisi rajoillaan vastaavaa uhkaa, vaan poistaisi sen tavalla tai toisella. Yhdysvaltojen kannalta Suomen DCA-sopimus olisi pohjimmiltaan samaa kuin mistä Ukrainassa on ollut kyse koko sodan ajan eli noin kymmenen vuotta: Venäjän sotilaallisesta saartamisesta ja vaikeuksien järjestämisestä Venäjän rajoille Yhdysvaltojen omien intressien ajamiseksi. Jo kauan ennen Ukrainan sotaa Yhdysvallat määritteli Venäjän vihollisekseen. Venäjä ei siis ole ollut Suomelle sotilaallinen uhka, koska uhkaamiseen ei ole ollut mitään syytä tai halua eikä myöskään tarvetta, koska Suomi ei ole uhannut Venäjää. Päin vastoin, ystävällinen yhteistyö on ollut venäläisille sekä mieluista että hyödyllistä. Samoin suomalaisille. Suomen asetuttua Ukrainan kriisissä kaikin keinoin (eikä vähiten sotapropagandan avulla) Yhdysvaltojen rinnalle tavoittelemaan Venäjän heikentämistä Venäjä on joutunut harmikseen määrittelemään Suomen epäystävälliseksi maaksi. Venäjä ei siis uhannut Suomea millään tavalla, mutta jo isäntämaasopimus ja Nato-jäsenyys sekä vastaavat sotilaalliset sopimukset useiden maiden kanssa (joista en tarkemmin tiedä) tekivät Suomesta uhkan Venäjälle, mihin uhkaan Venäjä on joutunut varautumaan järjestämällä sotilaallista toimintaa sinne (Suomen rajojen lähettyville), missä sitä ei ole aiemmin käytännöllisesti katsoen ollut, kun ei ole ollut sitäkään uhkaa Suomesta käsin. DCA-sopimus pahentaisi asiaa tuomalla Venäjän suurvaltavihollisen aseineen ja sotilaineen aivan Venäjän rajalle ja Venäjälle elintärkeiden strategisten kohteiden lähettyville. Venäjä joutuisi varustautumaan vastaavalla tavalla, eli hyväksymällä DCA-sopimuksen me suomalaiset tekisimme koko Eurooppaa vakauttaneesta rauhan rajasta korkean tason sotilaallisten jännitteiden rajan, joka on valtava riskitekijä tietysti Suomelle, mutta myös Pohjois-Euroopalle, koko Euroopalle ja myös maailmanlaajuisesti, mikäli kolmas maailmansota syttyy vain meidän russofobiamme vuoksi. Suomi on käytännössä sallinut jopa ydinaseiden tuomisen Suomeen. Jos länsi päättää jäljitellä Napoleonia ja Hitleriä niin että Venäjä kokee olemassaolonsa vakavasti uhatuksi, se arvatenkin yrittää tuhota ensimmäisten joukossa (jos ehtii) Suomessa sijaitsevat ydinaseet tai vastaavat (ainakin USA tuhoaisi sitä uhkaavat ydinaseet rajojensa lähettyviltä). Erittäin vakava uhka on myös vahingossa syttyvä ydinsota. Ukrainaan USA ja vasallinsa järjestivät valtavan kriisin, sisällissodan ja sodan nujertaakseen Venäjän ja säilyttääkseen maailman Yhdysvaltain johtamana yksinapaisena. En mene tässä niihin lukuisiin häikäilemättömiin keinoihin, joita länsimaat ovat käyttäneet. Mainitsen vain nimeltä neljä: Lupausten pettäminen koskien sitä, ettei Natoa laajenneta, Kiovan verinen vallankaappaus, Minskin sopimuksiin liittyvät petokset ja Ukrainan natsismin hyväksyminen periaatteella tarkoitus pyhittää keinot. Ukrainalaisia Yhdysvaltojen johtama länsi on ollut ja on valmis uhraamaan sadoin tuhansin päämääriensä saavuttamiseksi. Tavoitteet on katsottu niin arvokkaiksi, että rahaakin on käytetty varmaan jo satoja miljardeja dollareita. Käsittääkseni ei ole mitään takeita siitä, etteikö Atlantin takana oltaisi valmiita uhraamaan myös Suomi ja suomalaiset. DCA-sopimus helpottaisi Suomen uhraamista käytännön tasolla. Edellä mainitut Suomen solmimat sotilaalliset sopimukset ovat tehneet Suomesta Venäjälle – joka ei Suomea mitenkään uhannut eikä halunnut uhata, vaan juurikin päin vastoin – sotilaallisen uhkan. Tilanne ei ole kuitenkaan niin huono, etteikö DCA-sopimus sitä pahentaisi. Vetoankin päättäjiemme järkeen ja oikeudentuntoon, jotta he eivät DCA-sopimuksen hyväksymällä sementoisi Suomen aiheuttamaa Suomen ja Venäjän välistä vihollisasetelmaa ja lisäisi vaaraa sodasta, joka voisi olla kohtalokas Suomelle ja suomalaisille. Yhdysvaltojen tarkoitus Suomen DCA-sopimuksen suhteen ei ole puolustaa Suomea (ja Suomen puolustamiseksi järkevintä olisi ollut olla ryhtymättä minkäänlaiseen Venäjä-vastaiseen sotilasliittoon kuten olen yrittänyt kertoa), vaan uhata ja kiristää Venäjää sekä mahdollisessa sotatilassa käyttää Suomea eturintamana (joka tuhoutuu). Jos Pentagonin ajatushautomoissa on jo suunniteltu uhrata Suomi Ukrainan tavoin joko Ukrainan sodan vielä kestäessä tai sen jälkeen, on Suomi todella suuressa vaarassa. DCA-sopimus helpottaisi tuollaisen suunnitelman toteuttamista.

 En hyväksy tätä yhteistyösopimusta missään muodossa, se on miehityssopimus ja Suomen perustuslain vastainen.

 Sopimus sisältää vaietun pulmallisen tavoitteen, joka herättää epäilyjä. Miksi Yhdysvallat haluaa osallistua Suomen puolustukseen rauhan aikana? Kuinka paljon siitä on hyötyä Suomelle ja kuinka kalliiksi sopimus Suomelle tulee? Suomi on 5000 km:n etäisyydellä, joten mitään uhkaa ei ole Yhdysvalloille, mutta jotain etua sopimuksesta pitää seurata Yhdysvalloille. Tuntien Yhdysvaltojen sotaisen ja asevarusteluun keskittyneen politiikan, sopimuksesta johtuvia kuluja joko joudutaan maksamaan Yhdysvalloille tai Yhdysvalloilla on tarkoitus hyötyä jollain muulla tavalla sopimuksesta. Jokaisen kansanedustajan tulisi harkita kysymyksien vastaukset terveellä ajattelulla ennen kuin hyväksyy sopimuksen eduskunnassa. Suomi on NATO:n jäsen ja 5. artikla jo sellaisenaan edellyttää Yhdysvaltojen apua Suomen joutuessa hyökkäyksen kohteeksi. Tämäkin kyseenalaistaa DCA sopimuksen hyväksymistä.

 DCA-sopimus on käytännössä antautuminen vieraan vallan hyväksikäytettäväksi, sen hallinnon myötä vaihtelevien etujen mukaisesti. tähän asti niitä ovat olleet vasallivaltion (tässä Suomi) talouden, infran, luonnonvarojen ja kansan alistaminen korporaatioiden vapaasti hyödynnettäviksi. DCA-alistussopimusta EI PIDÄ MISSÄÄN NIMESSÄ HYVÄKSYÄ, ei missään muodossa! kansallinen päätösvalta asioistamme ehdottomasti palautettava itsellemme.

 Eduskunnan ei tule hyväksyä DCA-sopimusta, tämän hetken sopimus luonnos kattaa 15 sotilastukikohtaa suomen maaperälle. Yhdysvaltalaisjoukkoja ei koske suomen lait ja tästä on paljon esimerkkejä maailmalta, kun Yhdysvaltalaissotilaat on syyllistynyt raiskauksiin ja muihin vakaviin rikoksiin. Emme voi sallia sotilaita maahamme keitä ei koske suomen lait. Olemme jo naton jäsen ja DCA sopimukselle ei ole turvallisuuden parantamisen kannalta mitään positiivista merkitystä, päinvastoin se vain lisää jännitteitä jo kiristyneessä maailman tilanteessa. DCA sopimus vaatii perustuslain muokkaamista ja tätä ei tule missään olosuhteissa tehdä. Yhdysvallat on epävakaa maa ja aina kun yhdysvaltojen joukot ovat miehittäneet maan, on taakse jäänyt rauniot, Suomi ei tule olemaan poikeus tässä asiassa. Tämä sopimus on välttämätöntä estää Suomen tulevaisuuden kannalta. Meidän ei tule sallia vierasjoukkoja (miehittäjiä) Suomen maaperällä missään muodossa.

 Diaarinumero:VN/36586/2023 Vastustan DCA- sopimusta tuossa muodossa ja mahdollisesti kokonaan. Vaikuttaa, että sopimus on tehty ajamaan vain Yhdysvaltojen etua, eikä ajamaan lainkaan Suomen etua. Sopimuksessa Suomi luovuttaa alueita, valtaansa ja itsemääräämisoikeuttaan, sekä vaarantaa maan kansalaisten turvallisuuden, saamatta oikeasti mitään konkreettista vastineeksi. Pelkästään tieto siitä, että maassamme olevia Yhdysvaltojen joukkoja ei koskisi Suomen laki, eivätkä joutuisi minkäälaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen täällä Suomessa, mikäli tekevät rikoksia täällä, vaarantaa maamme kansalaiset, etenkinnaiset ja lapset. Suomalaisilla tulee olla oikeus päästä jokaiselle alueelle maassamme, joille tukikohtia tulisi ja suomalaisilla pitää olla viimekäden oikeus päättää kaikista toimista ja vieraiden oleskelusta ja kestosta. Nyt vaikuttaa, että Yhdysvaltojen joukot saavat hääriä maassamme mitä tahansa, ilman, että saamme mennä heidän “tukikohtiin”. Meillä tulee olla oikeus mennä milloin tahansa noihin tukikohtiin ja Suomella tulisi olla valvovan viranomaisen asema ja päätäntävalta siellä. Mielestäni pelkästään vieraan vallan edustajien läsnäolo vaarantaa kansalaisemme, koska Yhdysvallat ovat Venäjän kanssa suurvaltoja, jotka mittelöivät keskenään. Me emme voi antaa tuoda maahamme mitään ilman tietoa ja tarkistusta, mitä tänne tuodaan. Luotettavien tahojen on voitava tehdä tarkistuksia. Emme saa missään nimessä tuoda ydinaseita tänne. Emme voi myöskään suostua sopimukseen, missä Yhdysvalloilla ei ole loppupeleissä mitään velvoitteita edes auttaa meitä. Nyt vaikuttaa, että he saisivat tulla oleskelemaan maahamme, aiheuttaa mahdollisesti jatkuvaa konfliktia naapurimaamme kanssa ja heiltä ei vaadita mitään vastineeksi. Tuota ei voi sallia. Suomella tulee olla valta myös poistaa joukot maasta välittömästi ja irtisanoa sopimus välittömästi. Alunperinkin olisi pitänyt kansalta kysyä haluemmeko tänne Natojoukkoja. Myöskään lapsiamme ei tule velvoittaa palvelemaan Natoa millään tavalla, koska päätöksessä ei edes kysytty kansan mielipidettä, vaan vedottiin tekaistuihin gallupeihin. Koko maa liitettiin Natoon propagandan keinoin ja valheellisesti. Toivon tätä sopimusta ei allekirjoiteta suinpäin miettimättä. Ja toivon, Natopäätöksen tehneet joutuvat jonain päivänä vastuuseen tuosta päätöksestä. Tulee myöskin varmistaa, ettei Natojoukkoja tai yhdysvaltainjoukkoja voida missään tilanteessa käyttää oman maamme kansalaisia vastaan. Mikäli heidän läsnäolo aiheuttaa aseellisen konfliktin, ovat mielestäni velvoitettuja taistelemaan eturintamassa ja hoitamaan tilanteen niin, ettei suomalaisten tarvitse liata käsiään vereen. Toivon, vastaisuudessa pyritään rauhaan itäisen naapurimaamme kanssa, pidemmällä tähtäimellä se on ainut ratkaisu. Sodanlietsojat pitäisi myös saada kantamaan vastuu maamme olojen epävakauttamisesta. Aiemmin kaikki oli hyvin maassamme. Mitä tulee esityksiin lakimuutoksista, toivon, jokainen esitys käydään huolella läpi, jotta voimme päätellä mitkä ovat Yhdysvaltojen todelliset intressit tulla maaperällemme ja ettemme luovuta tietämättämme mitään oikeuttamme, omaisuuttamme tai valtaa vieraalle vallalle. Oikeastaan meidän tulisi päättää sopimuksen sisältö itse ja allekirjoituttaa se Yhdysvalloilla. Meidän tulisi muutenkin selvittää onko maamme johto riittävän lojaali maallemme, että ovat oikeita henkilöitä sopimaan näin suuria sopimuksia.

1.4.2024

 Koko DCA-sopimus on puhtaasti miehityssopimus ja sotii voimakkaasti Suomen perustuslakia ja tasavaltaa vastaan. DCA-sopimus ehdottomasti pitää täysin hylätä itsenäisyytemme lopullisesti päättävänä huijauksena. DCA-Sopimus antaa Yhdysvalloille käytännössä Suomen maaperän kuten myös päätäntävallan koska Suomen maaperällä suomalaiset sotii ja tämä ei missään tapauksessa ole Suomen tasavallan perustuslain mukainen sopimus vaan sen valmistelijat pitää kaikki tuomita törkeästä valtionpetoksesta maksimituomiolla vankilaan. Perusteluina käytetty Venäjän uhka on täysin median luoma narratiivi, eikä perustu mihinkään konkreettiseen uhkaan jota Suomi olisi kohdannut liittoutumattomana maana. DCA-sopimuksen toinen osapuoli Yhdysvallat on vastuussa suoraan yli puolista kaikista viimeisen 80 vuoden aikana alkaneista sodista ja välillisesti vielä suuremmasta osaa. Puolustusliitossakin oleva vahvan oman puolustuksen omaava maa ei tarvitse tälläistä valloittajaliittolaista joka on faktuaalisesti globaalipolitiikan terroristi joka ei kunnioita minkään maan suveneriteettiä. Yhdysvallat on kuoleva imperiumi jonka kehityksen suunta on ollut lujaa alaspäin jo pitkään. Yhdysvalloissa valkoisia kohtaan harjoitettu avoimen vihamielinen rasismi on tehnyt armeijan rekrytoinneista jatkuvasti haastavampia ja kehitys ei näytä pysähtyvän. Valkoiset eivät uskalla jättää perheitään jatkuvasti räjähdysmäisesti kasvavan siirtolaisväestön kynsiin. Samaan aikaan puolustusteollisuuden laatu heikkenee kiihtyvällä tahdilla samasta syystä. Suuri osa kansasta on Yhdysvalloissa jo tajunnut, että ei heidän armeijansa ole mitään yleismaailmallista hyvää ollut levittämässä vaan käydyt sodat ovat palvelleet vain pientä globaalia eliittiä. Yhdysvaltojen sotilasteollisuuteen satsaamat valtavat rahamäärät on puhdas rahanpesuautomaatti ja paperitiikeri. Todellinen sotilasvoima Yhdysvalloilla on jo huomattavasti heikompi kuin se oli Irakin sodan aikaan. Kun Yhdysvallat DCA-sopimuksen turvin saavat Suomen Ukrainan jatkoksi sotimaan välimiessotaansa Venäjää vastaan niin mitään suuria joukkoja tänne on turha kuvitella tulevan jo yksin Kiinan uhan takia. Myöskin Atlantin ylittäminen satojen tuhansien miesten tuomiseksi ei nykymaailmassa käy enää niin vaivatta kuin se kävi toisessa maailmansodassa ja ajatus tuntuu Yhdysvaltojen vinkkelistä täysin järjettömältäkin. Miksi Yhdysvallat tulisi avoimeen sotaan Venäjää vastaan tietäessään Kiinan välittömästi puuttuvan tilanteeseen? Yhdysvaltojen etu on saada Venäjää vastaan Venäjää ‘kuluttavia’ sotia sen sijaan, että he itse olisivat sodassa jota he eivät kykene voittamaan. DCA-sopimus on Yhdysvaltojen keino pakottaa Suomi sotimaan eikä missään nimessä ole Suomen etujen mukainen. Suomen ainut oikea järkevä toimintamalli on tosiasioiden hyväksyminen ja Venäjän suhteiden normalisointi. Toistan vielä, sopimuksen tekijät ovat syyllistyneet jo nyt törkeään valtiopetokseen ja asiaan pitäisi välittömästi puuttua.

 Vastustan DCA-sopimuksen solmimista, koska katson, että se: 1. heikentää Suomen turvallisuutta entisestään – saa Venäjän lisäämään joukkojaan itärajalle 2. kaventaa entisestään Suomen itsenäisyyttä maanpuolustuspolitiikassaan 3. rinnastaa Suomen Neuvostoliiton aikaiseen itäblokin maahan, jossa oli vieraan maan sotajoukkoja 4. antaa aihetta todeta, että Suomi on USA:n miehittämä valtio. 5. lisää kansanlevottomuuksien riskiä ja suomalaisen yhteiskunnan sisäistä eripuraa vieraan vallan sotajoukkojen ilmestymisen takia.

 VN/36586/2023 Suomen/ suomalaisten ei pidä missän nimessä hyväksyä vieraan valtion sotilaita omalle maalleen, Dca-sopimusta, eikä mitään sopimusta jolla heikennetään suomaliasten itsemääräämisoikeutta omiin maa-alueisiin. Suomessa pitää noudattaa suomen lakia eikä sitä millään sopimuksilla voida ohittaa.

 VN/36586/2023 Suomen ei pidä antaa ulkopuoliselle valtiolle mitään etuoikeutettua lupaa toimia Suomen maaperällä tai ottaa siltä ohjeita. Tämäkin keinotekoinen globalistien siirtokunta tavoittelu pitää lopettaa ja tällaiset sopimukset mitätöidä ja laatijat laittaa syytteeseen maanpetoksesta.

 Esitetty puolustusyhteistyö on tarpeetonta koska se perustuu valheeseen Venäjän uhasta Suomelle. Venäjän uhan valhe taas perustuu valheeseen Ukrainan sodan taustoista ja valheeseen Putinin aikeista. Suomelle turvallisinta olisi irtaantua puolustusyhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa ja pysyä puolueettomana tai pitää puolustusyhteistyö mahdollisimman minimissä ja Venäjän näkökulmasta harmittomana. Suomen tulisi ymmärtää, että Putinia ei häiritse mikään enempää kuin se, että yhdystvaltojen joukkoja tuodaan Venäjän rajan tuntumaan. Suomen liittyminen NATOon on valheeseen perustuva virhe joka saattaa vaaraan koko kansan, ja asettaa Suomen – ja suomalaiset (!) pelinappulaksi Yhdysvaltojen ja Venäjän väliseen jännitteeseen. Suomen tulisi ylläpitää neutraaleja välejä Venäjän kanssa, eikä pahentaa niitä provosoimalla. Mutta ennenkaikkea valehteleminen suomalaisille Venäjän “uhasta” tulisi lopettaa.

Häkkänen Leea 1.4.2024

 DCA-sopimus rikkoo suomen demokratiaa, turvallisuutta ja itsenäisen suomen tunnuspiirteitä, joita kansainvaltainen tasavaltamme edustaa. Emme voi hyväksyä, että kansaa edustavat päättäjät tuovat sodan uhan Suomeen ja toimivat tietoisesti maamme etujen vastaisesti. Joka tällaisia päätöksiä tekisi, ei voi tunnustautua Suomen kansaa edustavaksi päättäjäksi.

Laakkonen Pirkko 1.4.2024

 DCA- sopimusta ei tule allekirjoittaa missään tapauksessa, koska siinä saatetaan vaaraan Suomen kansa ja Suomen oikeudet !!

 Diaarinumero: VN/36586/2023 Vastustan jyrkästi DCA-sopimuksen allekirjoittamista Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus uhkaa Suomen turvallisuutta, tehden meistã pelinappulan kahden suurvallan välisissä valtataisteluissa. Sopimus murentaa Suomen itsenäisyyttä, itsenäistä päätäntävaltaa ja tekee Suomesta Yhdysvaltojen vasallivaltion. Suomessa ei saa olla pysyvãsti kuin suomalaisia sotilaita. Suomi ei saa luovuttaa vapaaehtoisesti alueita vieraan vallan hallittavaksi. Suomessa olevien henkilöiden kuuluu myös noudattaa Suomen lakeja, muuten heidät tulee poistaa maasta. Tiedän, että näillä lausuntopyynnöillä ei ole mitään painoarvoa. Nato-jäsenyyttä haettaessa ne ohitettiin olankohautuksella. Mutta jääpähän jonnekkin mustaa valkoisella kansan mielipide asioihin. Suomi oli ennen demokratia.

 Ei missään tapauksessa USA_Naton aseita tai tukikohtia Suomeen maaperälle. Suomi kuuluu suomalaisille, ei hallitukselle.

 Suomi on itsenäinen maa ja Natoon mentiin ilman kansanäänestystä. Kerrottiin Naton sisällöstä, joka sekään ei enää pidä paikkaansa. En hyväksy sotilaallista yhteistyötä Suomen ja USA-Naton välillä. Suomen pitää edelleen olla puolueeton maa, jolla on hyvät suhteet niin naapurimaahansa kuin muihin maihin. Nyt on jo saatu kuulla luonnon tuhoamisesta Lapissa sotaharjoitusten yheydessä: Ilmaan on päästetty saastetta, joka laskeutuu maahan. Lisäksi sotakoneilla tuhotaan maaperää ja tehdään teitä käyttökelvottimiksi, maanomistajan ilmeisesti yksinomaan joutuen vastuuseen tien korjaamisesta. Haluan kansanäänestyksen Natosta ja kaikki yhteistyö sotaisan Naton kanssa on päätyttävä heti. Suomen on säilyttävä itsenäisenä valtiona, joka perustuu demokratiaan, ei politikkojen yksinsaneluun kansalaisten ollessa vain ns. maksan ja alamaisen roolissa.

 Ehdoton ei NATOlle ja USA:lle, sekä DCA-sopimukselle. Suomen pitää olla itsenäinen ja puolueeton maa. DCA tulee murentamaan Suomen itsenäisyyden lopullisesti. Nato ja kyseinen DCA sopimus vie Suomen väistämättä sotaan suurvaltojen pelinappulaksi. Tätäkö haluamme? Hallitus haluaa, mutta kansaei, jota ei kuunnella. Mikään kalluppikysely ei sitä muuksi muuta. DIAARINMERO: VN/36586/2023

31.3.2024

 DCA (=miehitys) sopimusta ei pidä missään tapauksessa hyväksyä! Mikä Suomen päättäjiin on mennyt että tällaista edes harkitaan!?Järjetöntä. Nato sopimus oli jo kammottava virhe! Suomen olisi pitänyt pysyä puolueettomana ja itsenäisenä maana. Itsenäisyydestä ei ole enää kuin rippeet jäljellä. Nyt valoja päälle!

Landén Mirja 31.3.2024

 Tällaista sopimusta ei pidä hyväksyä. Se on ainoastaan haitaksi Suomelle. Ehdoton EI!

 Ei missään tapauksessa ole Suomen KANSAN etujen mukaista päästää vieraan vallan edustajille näin suurta päätäntävaltaa meidän “itsenäisen” Suomen rajojen sisälle. Kait tämäkin menee läpi, kun muutkin hulluudet näköjään sukkana läpi. Monet kansalaiset ovat hyvin huolissaan nykyisten päättäjien korvien välissä tapahtuvasta toiminnasta, onko sitä enää ollenkaan mitään järkevää? Presidenttejämme myöten liian yhdensuuntaista on meno. Missä on diplomatia nykyisin? Ei hyväksytä DCA-sopimusta, EI!

30.3.2024

 Vallan luovuttaminen maamme ulkopuolelle on vaarallista Suomen kansan hyvinvoinnille. On helppoa sotia Euroopassa, jos itse on valtameren toisella puolella. Tämä sopimus on tuottoisa Amerikan aseteollisuudelle, Amerikkalaisille suurfirmoille, jotka sodan jälkeen ryöstäisivät kaiken arvokkaan mitä on jäljellä. Mikäli sopimus allekirjoitetaan ja sen seurauksena soditaan ja hävitään, pitää kaikki sopimuksen terkoon ja hyväsymiseen osallistuneet tuomita sotaoikeudessa ankarimpaan mahdolliseen rankaistukseen ilman armon mahdollisuutta. Kohtuus se on kerjätessäkin, rajansa neroudellakin, vaan tyhmyys näyttää olevan rajaton. Olen täysin hallituksen esitystä vastaan.

 https://www.adressit.com/ei_vieraan_vallan_sotilastukikohtia_suomeen Historiallista käännettä valmistellaan hiljaisuudessa, vaikka sopimus toteutuessaan toisi maahan vieraan vallan sotilastukikohtia ja sen asejoukot voisivat Suomen alueella tulla ja mennä, liikkua omine aseineen ja kalustoineen ja toimia omassa komennuksessaan. Petition till rikdsagsledamöterna: säg nej till främmande makts militärbaser i Finland!

 Ehdoton EI tälläiselle sopimukselle. Vieraan valtion sotilaita ei tänne tarvita. Jos sopimus hyväksytään kasvaa sotilaallinen yhteyden otto Venäjän kanssa, tätäkö te päättäjät haluatte?

29.3.2024

 Suomi on jo 1990-luvulta asti viety laittomasti ja perustuslaittomasti, harhauttaen EUn ja sen taustalla olevan korporaatiorakenteen osaksi. Tämä tarkoittaa tietenkin itsenäisyyden menetystä, juuri sen jota sotaveteraanit puolustivat Neuvostoliittoa vastaan. Neuvostoliitto ei ole Venäjä, vaan se oli lännestä ohjalitu ateistinen maailmanhallintarakenne, jolla oli samat isännät kuin mm. NATOlla. Ero ns. uuskommunismin joka toteutetaan teknisin valvontakeinoin, mm. nanograafeenipiikein ja säteilytyksin, ilmastonhallinnoinnin, bittirahan, käteisen kiellon, yhden maailmanhallituksen ja vanhan kommunismin välillä ovat keinot, ei päämäärä, täysi maailmanhallinta. Yhteistä näille on kristinuskon unohtaminen ja epädemokraattisuus, okkultit salaseurat. Suomi ilmoitettiin EU-jäsenyyden ja euron jälkeen (ainoa pohjoismaa ilman omaa rahayksikköä) myös yritysrekisteriin Washington D.C. ssä nk. brittikruunun osaksi. Suomi on siis yritys laillisessa mielessä. En halua kuulua tällaiseen yritykseen, vaan itsenäiseen demokratiaan. En ole myöskään yrityksen palkkasotilas NATOn kautta. NATOsta ei äänestetty lainkaan. Koko tämä rakennelma on huippulaiton, nimenomaan perustuslaiton. On surkuhupaisaa, että kysellään, ettei kai ketään haittaa että vieraat sotavoimat tulevat maahamme ja käyttävät maatamme yrityssotiin suomalaisin uhrein.

 Ei NATOlle ja jenkeille. Ei DCA-sopimukselle. Suomen pitää olla puolueeton maa. Suomesta tehtävä jälleen rauhan ja diplomatian suurvalta.

 Nato jo itsessään oli pahimman luokan virhe. Venäjä ei ollut meille minkäänlainen turvallisuusuhka eikä ongelmia ollut ennenkö Suomi teki väkisin itsestään ongelman. On myös hyvä muistaa sekä tiedostaa, että Venäjän federaatio ei ole myöskään koskaan hyökännyt Suomeen. Miksi esimerkiksi eduskunnassa puhuttiin avoimesti vielä 2014 Ukrainan sisällissodasta ja natseista, mutta nyt kaikki on sitä kuuluisaa salaliittoteoriaa. Jopa presidentti Niinistö vaati silloin Venäjältä toimia ja puuttumista Ukrainan sisällissotaan. Ukrainan konflikti on täysin lännen masinoima ja esimerkiksi Minsk sopimuksella pelattiin vaan aikaa Ukrainan aseistamiselle. Venäjän oli lopulta pakko tehdä interventio vaikka yritti välttää sitä viimeiseen asti mm. rauhanneuvotteluilla, joihin länsi ei suostunut. Kyseessä oli erikoisoperaatio joka on nyt lännen eskaloimana muuttunut sodaksi. Venäjä on viimeiseen asti välttänyt siviileihin kohdistuvia iskuja toisin kuin Ukraina joka esimerkiksi purkaa turhautumistaan heikon menestyksen johdosta rintamalla tekemällä jatkuvia pelkurimaisia iskuja siviiliväestöön. Tälläkin hetkellä länsi pitkittää konfliktia ja tuhoaa siinä samalla itse itsensä tehden myös itsestään sodan osapuolen lähettämällä aseita Ukrainaan. Kyseessä on suuri lännen rahanpesubisnes, jossa uhrataan Ukrainalaiset lännen tavoitteleminen etujen tähden. Moni onkin loikannut Venäjälle, jossa vallitsee rauha ja terveet arvot. Uhrataanko kenties seuraavana Suomi, joka tarjosi rapakon takana olevalle valtiolle kuin tarjottimella Suomen mahdolliseksi sotatantereeksi Venäjää vastaan. Kyseessä onkin lännen omien etujen tavoittelu eikä lainkaan esimerkiksi Ukrainan kansan etu. On myös hyvä kysyä mitä hyvää esimerkiksi Suomi ja sen kansa on saanut EU:sta? Päinvastoin EU on tuhonnut Suomen ja niin tulee tekemään myös Nato, koska kyseessä ei ole Suomen eikä suomen kansan etu vaikka asiat on niin myyty. Valtamedian toiminta on myös erittäin läpinäkyvää keidenkä etuja se ajaa ja näyttelee siten suurta roolia estämällä todellinen informaatio ja syöttämällä vain yhtä totuutta. Hajota ja hallitse jolloin kansa saadaan myös tehokkaasti riitelemään keskenään ja itsenäisesti ajattelevat näyttämään epäuskottavilta. Elämmekö diktatuurissa, jossa itsenäistä ajattelua ei sallita. Jossa kansa demoralisoidaan käyttämällä hyväksi ihmisen luonnollisia haluja, taipumuksia ja mieltymyksiä erilaisten tavoitteiden ja prosessien läpisaamiseksi huomaamatta. Nato on laajentunut monessa aallossa Venäjää kohti vaikka Venäjä on selvästi ilmaissut sen olevan kansallinen turvallisuusuhka. Miten esimerkiksi Usa toimisi jos Venäjä toisi heidän rajoilleen sotilasinfrastruktuuria jopa ydinaseita? Venäjä on Suomelle arvokas naapuri, jonka kanssa tulisi tehdä yhteistyötä ja pysyä väleissä eikä Suomen tulisi puuttua muiden maiden asioihin. Suomi tunnettiin ennen liittoutumattomana rauhan maana, rauhan sovittelijana ja puolesta puhujana. Nyt Suomi on tehnyt itsestään Venäjän vihollisen. Ukrainan konfliktia käytettiin vain tekosyynä Suomen liittämiseksi Natoon. Hävettää nykyään olla suomalainen, koska meille nauretaan maailmalla ja Suomen liittymisestä Natoon, joka ei ole todellisuudessa puolustusliitto vaan hyökkäys sekä terroristiliitto, jota pidetään yleisesti itsemurhana ja täysin älyvapaana toimenpiteenä joka palvelee vain globalistisia agendoja, josta ei tehty edes kansanäänestystä joka on perustuslain vastaista. Hyvä asia on se, että siten Suomi ei ole myöskään virallisesti Natossa. On kuitenkin suurta hulluutta liittoutua rapakon takana olevan maan kanssa eli sekaantua suurvaltojen asioihin ja tulla pelinappulaksi. Suomi tulee palauttaa joka sektorilla itsenäiseksi joka tarkoittaa sitä, että Suomen tulee erota sekä EU:sta, että Natosta ja valita sellaiset ei WEF kansanedustajat, jotka ajavat Suomen sekä suomen kansan asiaa eivätkä ylikansallisien globalistien ja suuryhtiöiden asiaa myymällä sekä tuhoamalla Suomen sekä suomen kansan.

 Pyydän eduskuntaa hylkäämään ns. DCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, sillä näen kyseisen sopimuksen luovan maahamme suuren ja pitkäaikaisen turvallisuusuhan. Naapurimme Venäjä on tulkinnut mm. Yhdysvallat epäystävälliseksi maaksi, joten syvempi liittoutuminen tällaisen maan kanssa aiheuttaa vaaran eskalaatioiden syttymiselle ja pahimmillaan omalla maaperällämme. Suomi on jo liitetty Natoon, minkä myötä maamme ajautui yhä kauemmas perinteisestä ja hyväksi koetusta puolueettomuuspolitiikastaan. Pyydän pitämään Suomi rauhaa rakastavana maana, jonka puolustusvoimat ei ole alistettu vieraan vallan alle.

 Miksi Suomen täysin ajattelematon ja kykenemätön valtionjohto on vetämässä Suomea täysin riippuvaiseksi toisella puolella maapalloa olevalle valtiolle? Viimeisetikn itsenäisyyden rippeet annataan valtiolle joka kyllä tulee käyttämään tilaisuutta hyväkseen oman agendansa ajamiseen. Täysin ajattelematonta. Ehdoton EI tällaisille suunnitelmille.

Jaa:

Viimeiset kirjoitukset

 • All Post
 • DCA
 • EU
 • Muu
 • NATO
 • Suomi
 • Ukraina
 • Venäjä
 • Ydinaseet
 • Yhdysvallat
 • Yleinen

Kaikki mukaan!

Edit Template
favicon
Flag_of_Finland.svg

Ota yhteyttä

© Uusi Rauhanliike

Pieni teko, suuri rauha